dr Magdalena Słok-Wódkowska

Instytut Prawa Międzynarodowego WPIA

Aktualności

Dyżur

16 September 2018

Ostatni w tym miesiącu dyżur odbędzie się we wtorek 18.09 o godz. 9.30.

Dyżury w czasie sesji poprawkowej

30 August 2018

Najbliższe dyżury odbędą się 5 i 10 września, bezpośrednio po zakończeniu przeze mnie egzaminowania. W obu tych terminach możliwe jest poprawienie ustne kolokwium i zaliczenie nieobecności. Pisemna poprawa kolokwium odbędzie się 5 września podczas dyżuru.

Dyżury w czasie sesji

7 June 2018

Dyżury w czasie sesji będą się odbywały w dniach 13.06, 18.06, 27.06 po zakończeniu przeze mnie egzaminu. W tych terminach można poprawić drugie kolokwium.

Poprawa pierwszego kolokwium

7 June 2018

Poprawa pierwszego kolokwium odbędzie się 13.06 o godz. 8.30. Jest to jedyny możliwy termin w tej sesji.

Prawo konkurencji

18 May 2018

Zajęcia w grupach poniedziałkowych na 9.45 i 11.30 będą częściowo prowadzone przez mgr Wojciecha Lewandowskiego. Do przeczytania są orzeczenia w sprawach: Wouters, ICI, Consten-Grundig, Maschinenbau Ulm/STM.

Więcej aktualności